Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu

Idź do spisu treści

Menu główne:

Kolonia letnia w Piwnicznej Zdrój 
10 lipca 2024 r.
15-osobowa grupa uczniów uczestniczyła w wypoczynku letnim w Piwnicznej Zdrój, w okresie od 24 czerwca do 2 lipca 2024 r. 

09 lipca 2024 r.
Miejsce odbioru żywności: SALA KONFERENCYJNA w Urzędzie Gminy w Mircu.
Żywność będzie wydawana dla osób, które biorą udział w PODPROGRAMIE 2023:

15 czerwca 2024 r.
5 czerwca zastępca wójta gminy Mirzec Anna Piątek przy kontrasygnacie skarbnika gminy Urszuli Barszcz podpisała z wojewodą świętokrzyskim Józefem Brykiem porozumienie regulujące warunki otrzymania dotacji na działalność Klubu Senior +.
14 czerwca 2024 r.
Oferta wypoczynku letniego w formie wyjazdowej dla dzieci z terenu województwa świętokrzyskiego,
których co najmniej jeden z rodziców objęty jest rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego w pełnym zakresie, tzn. jednocześnie ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim oraz emerytalno– rentowym lub pobiera świadczenia z KRUS (emerytura, renta).
07 czerwca 2024 r.
Punkt Konsultacyjny (budynek Biblioteki Gminnej - Mirzec Stary 18) przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mircu zaprasza na Miting Otwarty prowadzony przez Anonimowych Alkoholików w dniu 12 czerwca 2024 roku o godzinie 17.00
05 czerwca 2024 r.
54 osobowa grupa mieszkańcy gminy Mirzec, sympatyków i członków Punktu Konsultacyjnego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mircu uczestniczyła w XXXIV Jasnogórskich Spotkaniach Osób Uzależnionych.
13 maja 2024 r.
22 maja w Urzędzie Gminy w Mircu odbędzie się akcja honorowego oddawania krwi organizowana wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
10 maja 2024 r.
Gmina Mirzec otrzymała środki finansowe w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania własnego Gminy, tj. na dofinansowanie kosztów, jakie gmina ponosi w związku z kierowaniem osób do rodzinnych domów pomocy. 

06 maja 2024 r.
Punkt Konsultacyjny (budynek Biblioteki Gminnej -Mirzec Stary 18) przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mircu zaprasza na Miting Otwarty prowadzony przez Anonimowych Alkoholików w dniu 8 maja 2024 roku o godzinie 17.00

06 maja 2024 r.
Punkt Konsultacyjny przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mircu zaprasza na jednodniowy wyjazd dla osób, rodzin dotkniętych różnymi uzależnieniami, żyjących w trzeźwości i chcących dzielić się swoim doświadczeniami w kierunku zdrowego, trzeźwego życia.

25 kwietnia 2024 r.
Serdecznie zapraszamy do lektury wszystkich, a zwłaszcza osoby z niepełnosprawnością, jak również i pracodawców.
24 kwietnia 2024 r.
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej
24 kwietnia 2024 r.
Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS

Wesołego Alleluja!
26 marca 2024 r.
Niech Wielkanocne Święto Zmartwychwstania Pańskiego wypełni nasze serca radością i przypomina o nadziei, przebaczeniu i mocy miłości nad śmiercią.

Spokojnych Świąt Wielkiej Nocy życzą pracownicy i kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu.

15 marca 2024 r.
Uczniowie wszystkich szkół, starszacy z Przedszkola Publicznego w Mircu, przedstawiciele instytucji oraz rodzice dzieci uczestniczyli w spotkaniach profilaktycznych z sędzią Anna Marią Wesołowską.

11 marca 2024 r.
Sędzia Anna Maria Wesołowska spotka się z mieszkańcami gminy Mirzec we wtorek 12 marca.

21  luty 2024 r.
Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych mogą otrzymać wsparcie od gminy w postaci Asystenta Rodziny.


15  luty 2024 r.
Gmina Mirzec otrzymała finansowanie w kwocie 215 289,00 złotych na realizację programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” na 2024 rok.


09 luty 2024 r.
Punkt Konsultacyjny przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mircu zaprasza na Miting Otwarty prowadzony przez Anonimowych Alkoholików w dniu 14 lutego 2024 roku o godzinie 17.00


25 stycznia 2024 r.
Od 1 stycznia 2024 r. zmienią się zasady ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne. Od nowego roku m. in. świadczenie będzie przysługiwało opiekunom osób w wieku do ukończenia 18. roku życia legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności ...

19 stycznia 2024 r.
Dodatek osłonowy jest świadczeniem pieniężnym, które ma na celu zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić ich przed ubóstwem energetycznym.

19 stycznia 2024 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 27-220 Mirzec, Mirzec Stary 9 zaprasza do złożenia oferty na realizację zajęć rękodzieła dla osób uczestniczących w zajęciach Klubu Senior+ w Mircu, Mirzec Stary 10
18 stycznia 2024 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 27-220 Mirzec, Mirzec Stary 9 zaprasza do złożenia oferty na realizację zajęć muzykoterapii dla osób uczestniczących w zajęciach Klubu Senior+ w Mircu, Mirzec Stary 10
11 stycznia 2024 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 27-220 Mirzec, Mirzec Stary 9 zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi świadczenia rehabilitacji dla osób uczestniczących w zajęciach Klubu Senior+ w Mircu, Mirzec Stary 10
03 stycznia 2024 r.
Mikołaj wraz z elfami dostarczyli paczki dla dzieci wytypowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Życzenia Bożonarodzeniowe
22 grudnia 2023 r.
Pełnych spokoju Świąt Bożego Narodzenia. Niech światło z Betlejem zapłonie w Państwa sercach a narodzony Jezus błogosławi dając miłość, nadzieję i wytrwałość.
21 grudnia 2023 r.
Kilkanaście osób uczestniczyło w spotkaniu wigilijnym dla osób samotnych, które zorganizowali pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu. 
Dzień Pracownika Socjalnego
21 listopada 2023 r.
Dzień Pracownika Socjalnego - święto pracowników służb społecznych
Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień - dzień dobrych uczynków i pozytywnych emocji.

,,Największą satysfakcję odczuwamy właśnie wtedy, gdy dajemy innym coś z siebie, gdy za cel stawiamy sobie poprawienie warunków życia innych ludzi, gdy przyłączamy się do jakiejś większej sprawy i staramy się wywrzeć pozytywny wpływ na otaczający świat" - Nick Vujicic
20 listopada 2023 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu informuje mieszkańców Gminy Mirzec, iż rozpoczyna kwalifikowanie osób i rodzin na pomoc żywnościową w ramach „Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościowa 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - Podprogram 2023”.

20 listopada 2023 r.
Wykaz placówek udzielających tymczasowego schronienia osobom w kryzysie bezdomności na terenie województwa świętokrzyskiego

14 listopada 2023 r.
Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Sursum Corda w środę 25 października w Klubie Senior + w Mircu, odbyło się spotkanie z prawnikiem Panią Magdaleną Pustół ...

02 listopada 2023 r.
W budynku Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, ul. Batalionów Chłopskich 6 działa Poradnia Zdrowia Psychicznego.

17 października 2023 r.
Zgodnie z art. 63 ust. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2023r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023r. Poz. 1429) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu informuje o zmianach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna:

03 października 2023 r.
W poniedziałkowy poranek 3 października seniorzy mieli zaszczyt powitać wyjątkowych gości w "progach" Klubu Seniora.
30 września 2023 r.
Życzenia i upominki przygotowane przez Seniorki zaskoczyły Panów i sprawiły im wiele radości.
15 września 2023 r.
Seniorzy z Klubu Senior+ 15 września udali się w wyjątkowe miejsce, Domek Wspomnień, który stworzyła z pasji Pani Alicja Dudek, mieszkanka Mirca Majorat.
13 września 2023 r.
W piątek 8 września 2023 roku seniorzy z Klubu Senior + włączyli się w ogólnopolską akcję Narodowego Czytania.

11 września 2023 r.
Z inicjatywy Funduszu Sprawiedliwości uruchomiona została pierwsza w kraju ogólnokrajowa telefoniczna Linia Pomocy Pokrzywdzonym.

07 września 2023 r.
W niedzielę 3 września, Seniorzy z "Klubu Senior +" w Mircu, aktywnie uczestniczyli w Dożynkach Powiatowo - Gminnych w Mircu.

31 sierpnia 2023 r.
Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mircu (na parterze w Punkcie Informacyjnym), w terminie od 1 do 15 września 2023r.

28 sierpnia 2023 r.
W dniu16 sierpnia 2023 r. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego.

22 sierpnia 2023 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu informuje, że od 16 sierpnia 2023 roku w siedzibie Ośrodka, w każdą środę w godzinach od 15.00 do 16.00 prowadzą dyżur anonimowi alkoholicy.

28 lipca 2023 r.
W piątek 28 lipca seniorów odwiedziły dzieci ze świetlicy szkolnej mieszczącej się w Szkole Podstawowej im. Kamili i Józefa Spytków w Mircu. 

24 czerwca 2023 r.
Nasi seniorzy wraz z pozostałymi mieszkańcami gminy Mirzec, uczestniczyli w sobotę 24 czerwca w I Rajdzie rowerowym po gminie Mirzec, którego organizatorem był wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn oraz Stowarzyszenie Wspólnie dla Gminy Mirzec.

15 czerwca 2023 r.
Podczas czwartkowego spotkania 15 czerwca, Seniorzy wili wianki na Oktawę Bożego Ciała.
14 czerwca 2023 r.
14 czerwca Nasi Seniorzy wybrali się do Parku Zdrojowego w Busku Zdroju, aby wziąć udział w Senioraliach, zorganizowanych przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.
01 czerwca 2023 r.
Z okazji przypadającego1 czerwca Dnia Dziecka Delegacja Seniorek z Klub Senior+ w Mircu odwiedziła dzieci z Publicznego Przedszkola w Mircu, oraz dzieci ze świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej im. Kamili i Józefa Spytków w Mircu.
09 luty 2023 r.
na realizację usługi o wartości szacunkowej poniżej 130 000 euro na podstawie art.2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.)
W ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+” na lata 2021-2025. Edycja 2023 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+”
 
 
 
 
 
 


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego