AOON - edycja 2022 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu

Idź do spisu treści

Menu główne:

AOON - edycja 2022

Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością

Program Ministerstwa i Rodziny i Polityki Społecznej
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej –edycja 2022” 
dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu celowego
 -Fundusz Solidarnościowy 
w kwocie 46 971zł 
realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu
 
 
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia skierowanego do
 
osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
 
Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta w:
 
  • wyjściu, powrocie lub dojeździe do wskazanych przez uczestnika miejsc,
  • zakupach z zastrzeżeniem czynnego udziału uczestnika Programu,
  • załatwianiu spraw urzędowych,
  • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
  • korzystania z dóbr kultury,
  • wykonywaniu codziennych czynności.
 
Działania podejmowane w ramach Programu:
  • poprawa funkcjonowania w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami,
  • ograniczanie skutków niepełnosprawności,
  • stymulacja do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności przez osoby niepełnosprawne,
  • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022” prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mircu, Mirzec  Stary 9, 27-220 Mirzec w godzinach 7.30 -15.30 lub pod numerem 41 27 13 010 .


Więcej informacji można uzyskać na stronie: 
Plakat o dofinansowanieu
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego