Korpus Wsparcia Seniorów - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu

Idź do spisu treści

Menu główne:

Korpus Wsparcia Seniorów

Korpus Wsparcia Seniorów

Gminny Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 jest odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed Gminą zachodzące procesy demograficzne oraz jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia.

Gmina Mirzec wsparcie finansowe na realizację programu otrzymała ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Program jest realizowany w terminie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023r.

Do programu kwalifikowani są seniorzy w wieku 65 lat i więcej z terenu gminy Mirzec spełniający kryteria określone w programie, zgłaszający się zarówno przez ogólnopolską infolinię, jak również bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 41 2713010

W ramach realizacji Programu, gmina Mirzec wybrała realizację usługi wsparcia w ramach Modułu II poprzez zakup obsługi systemu dla opasek bezpieczeństwa zakupionych przez gminy w ramach programu realizowanego w 2022 r. Celem Modułu II jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”, a także wsparcie gmin w realizacji świadczenia usług opiekuńczych. Realizacja Modułu II ma także na celu wsparcie w miejscu zamieszkania seniorów w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.

Szczegółowe informacje w ww. sprawie można uzyskać pod nr telefonu: 41 2713010 w godzinach pracy Ośrodka.Do pobrania

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego