AOON - edycja 2021 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu

Idź do spisu treści

Menu główne:

AOON - edycja 2021

Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością

Program Ministerstwa i Rodziny i Polityki Społecznej
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej –edycja 2021” 
dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu celowego
 -Fundusz Solidarnościowy 
w kwocie 30 039zł 
realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu
 
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia skierowanego do
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta w:
 • wyjściu, powrocie lub dojeździe do wskazanych przez uczestnika miejsc,
 • zakupach z zastrzeżeniem czynnego udziału uczestnika Programu,
 • załatwianiu spraw urzędowych,
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 • korzystania z dóbr kultury,
 • wykonywaniu codziennych czynności.

Działania podejmowane w ramach Programu:
 • poprawa funkcjonowania w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami,
 • ograniczanie skutków niepełnosprawności,
 • stymulacja do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności przez osoby niepełnosprawne,
 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021” prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mircu, Mirzec  Stary 9, 27-220 Mirzec w godzinach 7.30 -15.30 lub pod numerem 41 27 13 010 .

Plakat o dofinansowanieu
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego