AOON - edycja 2023 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu

Idź do spisu treści

Menu główne:

AOON - edycja 2023

Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością

Program Ministerstwa i Rodziny i Polityki Społecznej
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej –edycja 2023”
dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu celowego
-Fundusz Solidarnościowy
w kwocie 206 564,28 zł
realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia skierowanego do

osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta w:

  • wyjściu, powrocie lub dojeździe do wskazanych przez uczestnika miejsc,
  • zakupach z zastrzeżeniem czynnego udziału uczestnika Programu,
  • załatwianiu spraw urzędowych,
  • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
  • korzystania z dóbr kultury,
  • wykonywaniu codziennych czynności.

Działania podejmowane w ramach Programu:
  • poprawa funkcjonowania w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami,
  • ograniczanie skutków niepełnosprawności,
  • stymulacja do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności przez osoby niepełnosprawne,
  • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023” prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec w godzinach 7.30 -15.30 lub pod numerem 41 27 13 010.


Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2023

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego