Świadczenia rodzinne - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu

Idź do spisu treści

Menu główne:

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne
Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne - nowy okres zasiłkowy 2023/2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny wraz z dodatkami) na nowy okres zasiłkowy 2023/2024 przyjmowane będą:
- od dnia 01.07.2023 r. w formie elektronicznej,
- od dnia 01.08.2023 r. w formie tradycyjnej.

Terminy składania i realizacji wniosków o świadczenia rodzinne

• jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2023r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada 2023 r.
• w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od 1 września 2023r. do 31 października 2023r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia 2023 r.
• w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 listopada 2023r. do 31 grudnia 2023 r., ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 29 lutego 2024 r.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego