Zaproszenie do składania ofert - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu

Idź do spisu treści

Menu główne:

Zaproszenie do składania ofert

Kapitał Ludzki > 2015

Mirzec, dn. 25.05.2015r.
Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Mircu
Mirzec Stary 9
27-220 MirzecGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu informuje, iż w wyniku zaproszenia do składania ofert w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekraczała wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na „Usługę cateringową – Mirzeckie Święto Samorządowe „Razen w przyszłość”– festyn z okazji Dnia Dziecka wybrano ofertę:

Restauracja „Wiktoria”, Mirzec Majorat 8, 27 – 220 Mirzec

Uzasadnienie wyboru: wpłynęła tylko jedna oferta, spełniająca zarazem wymogi zamawiającego.

Ofertę złożyła:
1. Restauracja „Wiktoria”, Mirzec Majorat 8, 27 – 220 Mirzec – 500,00 zł.

Kierownik GOPS w Mircu

 Mirzec, dn. 18.05.2015r.
Gminny Ośrodek Pomocy                                                                         
Społecznej w Mircu
Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec
 
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec,
zaprasza do składania ofert  na usługę cateringową na 31.05.2015 r. dla 100 osób

Przedmiot zamówienia:
  • kiełbaski z grilla – 100 sztuk
  • sosy
  • napoje: kawa, herbata
  • pieczywo

Czas trwania imprezy: 15.00 – 21.00

W ramach organizacji Imprezy - Mirzeckie Świeto Samorządowe „Razem w przyszłość” - festyn z okazji Dnia Dziecka dla beneficjentów projektu „WSPÓLNA SPRAWA” Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach POKL realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu.


Oferty proszę przesyłać na adres email : gopsmirzec@o2.pl
lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu, Mirzec Stary 9, 27 – 220 Mirzec.

Oferty należy składać do 22.05.2015 do godziny 15.30.


 
 
Z poważaniem
Kierownik GOPS Mirzec
Grażyna Potrzeszcz
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego