Zaproszenie do negocjacji - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu

Idź do spisu treści

Menu główne:

Zaproszenie do negocjacji

Kapitał Ludzki > 2015

ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI


Wykonywanie obowiązków specjalisty w zakresie fryzjerstwa, wizażu, technologii żywienia, zajęć plastycznych, prawa, zajęć aerobiku oraz kursu komputerowego w ramach zajęć w klubie samopomocowym w Mircu dla beneficjentów projektu „WSPÓLNA SPRAWA" realizowanego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach POKL.


ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego