Informacje ogólne - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu

Idź do spisu treści

Menu główne:

Informacje ogólne

Kapitał Ludzki > 2011
 
Informacje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św. jest partnerem Agencji Rozwoju Lokalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz ośrodków pomocy społecznej w Kunowie, Ćmielowie, Mircu, Bałtowie, Lipniku w projekcie systemowym "WSPÓLNA SPRAWA".

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej".

W projekcie uczestniczy 235 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, w tym niepracujące w wieku aktywności zawodowej (kobiety 18-59 lat, mężczyźni 18-64 lata) oraz pracujące zagrożone wykluczeniem społecznym.

Organizatorem działań aktywizacyjnych w ramach projektu jest Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.

Działania podstawowe w 2011 roku:

1. Zajęcia w Centrum Integracji Społecznej (wraz ze świadczeniem integracyjnym).

2. Szkolenia zawodowe:

 • Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kategorii B

 • Rękodzieło artystyczne z elementami i dekoracji wnętrz

 • Profesjonalny sprzedawca z aranżacją witryn sklepowych

 • Asystent rodziny

 • Pracownik gospodarczy z aranżacją terenów zielonych

 • Kelner-barman z elementami art. Cafe

 • Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych do 1 kW

 • Magazynier z obsługą wózka widłowego

 • Szkolenie spawalnicze oraz przecinacz tlenowy

 • Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej

 • Pracownik gospodarczy z elementami ogrodnictwa

 • Pracownik administracyjno-biurowy


3. Wsparcie dla osób dotkniętych / zagrożonych przemocą domową.
- I edycja: od lutego do listopada 2011
- II edycja: oddo listopada 2011


TERMINY SZKOLEŃ


Profesjonalny sprzedawca z aranżacją witryn sklepowych - kasa fiskalna
termin szkolenia I - II
Profesjonalny sprzedawca z kasą fiskalną (Lipnik)
termin szkolenia II - III
Pracownik gospodarczy z elementami ogrodnictwa (Lipnik)
termin szkolenia II - III
Asystent rodziny
termin szkolenia III - IV
Eksploatacja urządzeń i instalacji sieci elektrycznych do 1 kW
termin szkolenia III - IV
Profesjonalny sprzedawca z aranżacją witryn sklepowych (Mirzec)
termin szkolenia IV - V
Pracownik administracyjni-biurowy (Mirzec)
termin szkolenia IV - V
Pracownik gospodarczy z aranżacją terenów zielonych
termin szkolenia V - VI
Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B
termin szkolenia VI - VIII
Kelner-barman z elementami Art. Cafe
termin szkolenia VII - VIII
Magazynier z obsługą wózka widłowego - I edycja
termin szkolenia VII - VIII
Pracownik gospodarczy z aranżacją terenów zielonych (Mirzec)
termin szkolenia IX - X
Magazynier z obsługą wózka widłowego - II edycja
termin szkolenia IX - X
Szkolenie spawalnicze oraz przecinacz tlenowy
termin szkolenia X - XI
Rękodzieło artystyczne z elementami dekoracji wnętrz
termin szkolenia XI

DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE:
kluby samopomocowe
blok warsztatowy
doradztwo (m. in. prawne, psychologiczne, zawodowe, w zakresie zakładania działalności gospodarczej).

Indywidualna ścieżka uczestnictwa w projekcie określana jest przez psychologa i doradcę zawodowego na podstawie wywiadu z uczestnikiem na początku uczestnictwa w projekcie oraz na bieżąco w trakcie realizacji programu wsparcia.

Szkolenia zawodowe, praktyczne, doradztwo, warsztaty, grupy samopomocowe / kluby odbywać się będą w dni robocze od godz. 6.00 do 22.00.

W miesiącach letnich zorganizujemy aktywny wypoczynek dla dzieci uczestników projektu oraz pikniki rodzinne, a w okresie przedświątecznym spotkania wigilijne.

Pobierz:
regulamin uczestnictwa w projekcie "WSPÓLNA SPRAWA"

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego