Aktywni seniorzy - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu

Idź do spisu treści

Menu główne:

Aktywni seniorzy

Aktywni seniorzy – aktywna społeczność

Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.
Celem zadania jest zwiększenie aktywności społecznej promującej integrację wewnątrz i międzypokoleniową 240 osób zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego, w tym 140 osób powyżej 60 roku życia oraz 100 przedstawicieli młodszego pokolenia. Zostanie zrealizowany poprzez zwiększenie znajomości nowych technologii i przeciwdziałanie e-wykluczeniu, a także rozwój zainteresowań w zakresie kultury, sztuki, zdrowego stylu życia i zwiększenie aktywności fizycznej oraz udział w wyjazdach edukacyjno-studyjnych. Uczestnicy zadania w wieku powyżej 60 r. życia będą przełamywać bariery funkcjonalne, utrudniające aktywność społeczną, a uczestnictwo osób młodszych, poniżej 60 roku życia, będzie sprzyjać integracji międzypokoleniowej, rozwojowi umiejętności społecznych oraz przygotowaniu młodszych pokoleń do starości. Zajęcia będą zorganizowane w pięciu gminach: Ćmielów, Kunów, Lipnik, Mirzec i Ostrowiec Św.

Oferta działań:
• warsztaty komputerowe (5 edycji - 140 h),
• warsztaty zdrowego żywienia (6 ed. – 168 h),
• warsztaty gimnastyczne z elementami jogi i samoobrony (5 ed. – 140 h),
• warsztaty wokalno-teatralne (2 ed. – 56 h),
• warsztaty rękodzielnicze (6 ed. – 168 h),
• spotkania edukacyjne (48 h)
• wyjazdy edukacyjne (1 dla 100 uczestników)
• bank czasu.

Adresatami zadania publicznego jest 240 osób zamieszkujących w województwie świętokrzyskim w gminach: Ćmielów, Kunów, Lipnik, Mirzec i Ostrowiec Św., w tym 140 osób starszych powyżej 60 r. życia oraz 100 osób reprezentujących młodsze pokolenie, które z własnej inicjatywy wezmą udział w warsztatach zgodnych z ich zainteresowaniami oraz wyrażą chęć udziału w spotkaniach edukacyjnych, banku czasu oraz wyjazdach edukacyjnych. Osoby kwalifikowane będą do udziału w zajęciach niezależnie od wykształcenia, doświadczenia zawodowego, stanu zdrowia oraz płci.


Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie „Aktywni seniorzy” prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mircu w celu wypełnienia ankiety.
 
Kontakt:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu
Mirzec Stary 9
27 – 220 Mirzec
tel. 41/ 2713 – 010
adres e-mail: gopsmirzec@o2.pl
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego