Korpus Wsparcia Seniorów - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu

Idź do spisu treści

Menu główne:

Korpus Wsparcia Seniorów


Gminny Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 jest odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed Gminą zachodzące procesy demograficzne oraz jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia.

Gmina Mirzec wsparcie finansowe na realizację programu otrzymała ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Program jest realizowany w terminie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023r.

Do programu kwalifikowani są seniorzy w wieku 65 lat i więcej z terenu gminy Mirzec spełniający kryteria określone w programie, zgłaszający się zarówno przez ogólnopolską infolinię, jak również bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 41 2713010

W ramach realizacji Programu, gmina Mirzec wybrała realizację usługi wsparcia w ramach Modułu II poprzez zakup obsługi systemu dla opasek bezpieczeństwa zakupionych przez gminy w ramach programu realizowanego w 2022 r. Celem Modułu II jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”, a także wsparcie gmin w realizacji świadczenia usług opiekuńczych. Realizacja Modułu II ma także na celu wsparcie w miejscu zamieszkania seniorów w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.

Szczegółowe informacje w ww. sprawie można uzyskać pod nr telefonu: 41 2713010 w godzinach pracy Ośrodka.Do pobrania

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego